Uncategorized

Türk Hamamları Detaylar

ezelî hamamıdır. İlk adı Dünkü Oğlanlar hamamıdır. Henüz sonrasında Acemoğlu Hamamı adını almıştır. 17. yy’da Yasalı Padişah Süleyman’ın emriyle restore edilmiştir.| Zaman Kulesi nispetle olup, bu hamam ilin en eke hamamıdır. Erzurum Beyler Beyi Ali Paşa tarafından 1573 yılında yaptırılmıştır. O tarihten 1943’e derece evkaf teşkilatı tarafından hizmetletilmiştir. 1943 yılında evkaf tarafından satıa çıeşlan hamamı Hüseyin Samsunlu almış …

Continue Reading